• Shërbime Auditimi
 • Revizion, atestime (vërtetime të dëshmive)
 • Konsulencë Financiare
 • Kontabilitet, Menaxhim dhe Administratë
 • Evaluime te projekteve
 • Vlersime
 • Buxhetim dhe projektim
 • Ekspertiza
 • Përfaqësim
 • Plane Biznesi
 • Vlerësime te aseteve
 • Ngritje profesionale
 • Trajnime
 • Seminare
 • Përvoja praktike, për Auditorët Juniorë, nën përkujdesje të Auditorëve me përvojë.
 

© Copyright 2008, Audit & Conto. Developed by Luan H. Matoshi