Tel:    +381 38 249 871
Fax:   +381 38 247 724
Mob:  +377 44 506 702
           +386 49 506 702
Email:     info@audit-conto.com
Web:       www.audit-conto.com
Adresa:  Rr.” UÇK” Kompleksi QAFA ; Seg I/12 10 000 Prishtinë, Kosovë


© Copyright 2008, Audit & Conto. Developed by Luan H. Matoshi