Audit&Conto është  kompania e parë kosovare e licencuar për ofrimin e shërbimeve të auditimit dhe të kontabilitetit.
Historia e saj daton qe nga viti 1989 kur ishte pioniere ne lëmin e shërbimeve te kontabilitetit të ofruara ne Kosovë. Strategjia dhe visioni i kompanisë  bëri qe ne vitin 2004 te shkrihen shumë kompani në ombrellën e “Audit & Conto”-s duke mbledhur shumë ekspert te kësaj lëmie, kjo e beri qe te përforcoj pozitën  dhe rrit aftësinë konkurruese ne treg.

© Copyright 2008, Audit & Conto. Developed by Luan H. Matoshi